Po stáročia známa ako Judengasse, Židovská ulica bola jediným miestom, kde sa smeli židia usídliť. Miesto nebolo mestským územím, ale patrilo hradnému panstvu a obyvatelia boli jeho poddanými. Pálffyovci dovolili židom usídliť sa tu v roku 1599 a až do roku 1840 smeli bývať iba na tejto ulici. Ulica mala dve brány, ktoré na noc zatvárali mestskí strážnici. Po prijatí Zákona č. XXIX v roku 1840, ktorý židom priniesol rezidenčnú slobodu, prosperujúce židovské rodiny sa presídlili do iných častí mesta. Po veľkom požiari 17. mája 1913 štvrť ešte viacej chátrala. Pre niektorých bola ako exotický bazár, iní tu vyhľadávali služby prostitútok. V šesťdesiatych rokoch štvrť zbúrali kvôli výstavbe Mosta SNP a prístupovej komunikácie.

Jewish Sreet
Jewish Sreet