Veľká synagóga bola postavená v rokoch 1862 – 1863 významným bratislavským stavebným majstrom Ignácom Feiglerom mladším. Bola to impozantná maurská budova s ​​centrálnou vežou lemovanou nárožnými vežičkami a malým oploteným nádvorím. Veža bola pôvodne zakončená kupolou. Tú podľa legendy odniesli anjeli; v skutočnosti bola úprava vykonaná na žiadosť vrchného bratislavského rabína Ketava Sofera. Synagóga bola poškodená počas bojov druhej svetovej vojny a zbúraná začiatkom šesťdesiatych rokov. Dochovala sa kniha miest v synagóge, ktorá je dnes vystavená v expozícii Židovského komunitného múzea.


Sitzbuch (kniha miest) synagógy na Zámockej ulici

Sitzbuch (kniha miest) synagógy na Zámockej ulici
Bratislava, 1863
Viac

Veľká Synagóga
Veľká Synagóga