Gotický vstupný portál je jediným uchovaným pozostatkom stredovekej bratislavskej synagógy. Cenná pamiatka, ktorú objavili pri pamiatkovej obnove objektu v deväťdesiatych rokoch, sa nachádza v zadnej časti dvora pri Kaplnke Božieho tela. Synagóga sa spomínala v roku 1335, keď pápež Benedikt XII. informoval ostrihomského arcibiskupa, že cisterciánski mnísi sa sťažovali na rušivý hluk z tejto synagógy. V roku 1360 boli židia prvýkrát vyhnaní z Bratislavy a synagóga bola premenená na Kaplnku Božieho tela. V stredoveku stál v blízkosti Judenhof obývaný židovskými obyvateľmi.

Portál stredovekej synagógy
Portál stredovekej synagógy