Rodina Steinerovcov je jedna z najznámejších židovských rodín spojených s históriou Bratislavy. V roku 1847 otvorili kníhkupectvo, ktoré prevádzkovalo niekoľko generácií Steinerovcov, až kým ho arizoval spisovateľ Ľudo Ondrejov, ktorý nechal vlastníkov deportovať do vyhladzovacích táborov. Po páde komunizmu firmu obnovila legendárna osobnosť Bratislavy, Selma Steinerová. Potomkovia rodiny z Izraela umiestnili na priečelie pôvodného domu Steinerovcov pamätnú tabuľu.

Dom Steinerovcov
Dom Steinerovcov