Palác bývalej Uhorskej kráľovskej komory bol postavený v 18. storočí ako sídlo najvyššej kráľovskej finančnej inštitúcie. V rokoch 1802 – 1848 tu zasadal Uhorský snem. Pripomína to niekoľko pamätných tabúľ: maďarská spomína snem; srbská oslavuje činnosť srbských poslancov; a tá v slovenčine pripomína národného vodcu Ľudovíta Štúra, ktorý slúžil ako poslanec snemu v rokoch 1847 – 1848 za mesto Zvolen. Ďalšia pamätná tabuľa informuje o vzácnej zbierke islamských rukopisov uznávaných organizáciou UNESCO. Snem mal významnú úlohu aj v boji za židovskú emancipáciu v Uhorsku. Práve tu dochádzalo medzi reformistami a konzervatívcami k sporom o to, či židom majú byť udelené občianske práva. V roku 1840 snem nakoniec schválil významný Zákon č. XXIX, ktorý umožnil židom sťahovať sa a usádzať sa v slobodných kráľovských mestách vrátane Bratislavy. Palác je dnes sídlom Univerzitnej knižnice v Bratislave.

Uhorský snem
Uhorský snem