Pamiatky 1. Synagóga, Heydukova 11-13

 2. Židovské komunitné múzeum, Heydukova 11-13

 3. Grünhutova pamätná tabuľa, Heydukova 8

 4. Stredoveké geto, Nedbalova ulica

 5. Frostigov dom, Františkánske nám 3

 6. Múzeum Arthura Fleischmanna, Biela 6

 7. Uhorský snem, Michalská 1

 8. Dom Steinerovcov, Ventúrska 20

 9. Dom Franklovcov, Ventúrska 16

 10. Portál stredovekej synagógy, Panská 11

 11. Neologická synagóga, Rybné námestie

 12. Pamätník holokaustu, Rybné námestie

 13. Židovská ulica, Židovská ulica

 14. Múzeum židovskej kultúry, Židovská 17

 15. Modlitebňa „Sedmička“, Kapucínska 7

 16. Klariská č. 7, Klariská 7

 17. Stará mikva, roh Baštová ul. / Klariská ul.

 18. Židovská kuchyňa, Zámocká 13

 19. Bratislavská ješiva, Zámocká 36

 20. Veľká synagóga, Zámocká 34

 21. Pamätník Raoula Wallenberga, Zámocká 26

 22. Orthodoxná škola, Zochova 5

 23. Neologická škola, Zochova 3

 24. Pamätná tabuľa Ottovi Smikovi, Podjavorinská 7

 25. Židovská nemocnica, Šulekova 20

 26. Pamätník Chatama Sofera, Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu

 27. Ortodoxný cintorín, Žižkova 36

 28. Neologický cintorín, Žižkova 50

Prehliadka židovských pamiatok Bratislavy začína v jedinej zachovanej synagóge, na Heydukovej ulici. Synagóga dodnes slúži na bohoslužby a je v nej expozícia Židovského komunitného múzea.

Na dnešnej Nedbalovej ulici sa v stredoveku rozprestieralo židovské geto. Na Františkánskom námestí nevynechajte Frostigov dom a prejdite okolo budovy bývalého uhorského snemu, kde dnes sídli Univerzitná knižnica. Zastavte sa pri pamätných tabuliach Steinerovcov a Franklovcov, ktoré nám pripomínajú tragické osudy týchto dvoch bratislavských židovských rodín. Synagóga a Judenhof sa nachádzali na dnešnej Panskej ulici.

Na mieste zbúranej neologickej synagógy postavili v roku 1997 Pamätník holokaustu.

Pokračujte po Židovskej ulici, ktorej pôvodná zástavba bola zbúraná v šesťdesiatych rokoch 20. storočia. Zachovalo sa iba zopár historických objektov a v jednom z nich pôsobí Múzeum židovskej kultúry. Neďaleko sa nachádza objekt bývalej židovskej jedálne, dnes Zámocký pivovar. Miesta zbúranej Bratislavskej ješivy a Veľkej synagógy sú na protiľahlej strane Zámockej ulice. Pristavte sa pri pamätníku Raoulovi Wallenbergovi (1912 – 1947), švédskemu diplomatovi, ktorý zachránil tisíce maďarských židov počas holokaustu.

Židovské školy stáli na dnešnej Zochovej ulici. Budova č. 3 patrila neologickej a č. 5 ortodoxnej obci. Potom prejdite okolo pamätnej tabule venovanej slovenskému leteckému esu, Ottovi Smikovi (1922 – 1944). Prehliadku môžete ukončiť pred budovou bývalej židovskej nemocnice na Šulekovej ulici.

Iná trasa vás privedie na bratislavské židovské pohrebiská. Pamätník Chatama Sofera, a ortodoxný a neologický cintorín sa nachádzajú pri Dunaji, západne od centra mesta.