Pamätník holokaustu sa nachádza na mieste bývalej neologickej synagógy asanovanej v roku 1969. Bol vybudovaný v roku 1996 na pamiatku 105 000 obetí holokaustu zo Slovenska. Memoriál je koncipovaný ako miesto verejnej pamäti, kde sa prekrývajú dve historické roviny, a to pripomenutie si samotného holokaustu a zároveň spomienka na bývalú neologickú synagógu, na ktorú si veľa Bratislavčanov dodnes pamätá. Súčasťou pamätníka s centrálnou nefiguratívnou plastikou s motívom Dávidovej hviezdy, ktorá spočíva na čiernom granitovom podstavci s hebrejským nápisom „zachor“ a slovenským „pamätaj“, je aj čierna stena so siluetou zničenej synagógy.

Pamätník holokaustu
Pamätník holokaustu