Veľký ortodoxný židovský cintorín sa nachádza na svahu nad Dunajom. Sú tu pochovaní významní bratislavskí ortodoxní rabíni, medzi nimi aj syn a vnuk Chatama Sofera, Samuel Benjamín Schreiber – Ketav Sofer (1815 – 1871), a Simcha Bunim Schreiber – Ševet Sofer (1842 – 1906). V susednom rade stoja mohutné náhrobné kamene členov prominentných rodín Pappenheimovcov a Bettelheimovcov, z ktorých niektorí slúžili ako predsedovia obce. Architektonicky najzaujímavejším prvkom cintorína je dom smútku, ktorý bol postavený v rokoch 1928 – 1929 podľa projektu známych architektov Fridricha Weinwurma a Ignáca Vécseia. Interiér obradnej siene je jednoduchý s nezdobenými stenami a terazzovou podlahou s čierno-bielym šachovnicovým motívom.

Žižkova 36
Zobraziť na mape

Ortodoxný cintorín
Ortodoxný cintorín