Ortodoxná židovská obec prevádzkovala celý rad vzdelávacích inštitúcií. V roku 1899 postavila podľa plánov viedenského architekta Wilhelma Stiassneho školskú budovu, v ktorej sídlili ľudová chlapčenská a dievčenská škola a dievčenská meštianska škola. V rokoch 1915 – 1918 tu bol vojenský lazaret. V rokoch 1945 – 1949 odtiaľto vypravovali skupiny vysťahovalcov do Izraela. Budova dnes slúži komerčným účelom a jej pôvodné využitie pripomína pamätná tabuľa vo vestibule.

Ortodoxná škola
Ortodoxná škola