Neologický cintorín bol založený v roku 1873 a nachádza sa asi 300 metrov západne od ortodoxného cintorína. Medzi významné osobnosti, ktoré sú pochované na tomto cintoríne, patria architekti Eugen Barkány (1885 – 1967) a Artur Szalatnai-Slatinský (1891 – 1962). Mnohé náhrobné kamene sú bohato zdobené secesnými a klasicistickými reliéfnymi motívmi. Monumentálnejšie náhrobky sú ohradené kovaným dekoratívnym zábradlím. Možno tu vidieť tradičné symboly, ako sú žehnajúce ruky kohenov, nádoba pre levitov a Dávidova hviezda. Súčasťou cintorína je aj dom smútku s pamätnými tabuľami venovanými židovským vojakom, ktorí padli v prvej svetovej vojne.

Žižkova 50
Zobraziť na mape

Neologický cintorín
Neologický cintorín