Neologická židovská obec postavila v rokoch 1891/92 podľa plánov architekta Dezsőa Milcha moderný školský objekt, v ktorom pôsobila ľudová škola. V roku 1932 mala 5 tried so 151 žiačkami a 128 žiakmi. Dnes sa využíva ako kancelárska budova.

Neologická škola
Neologická škola