Dvojpodlažná budova bývalej židovskej ľudovej kuchyne bola postavená v roku 1937 podľa projektu architektov Desidera Quastlera a Josefa Konrada. Pôvodne slúžila na výdaj kóšer jedál núdznym židovským obyvateľom Bratislavy. Zostala centrom židovského komunitného života v dobe komunizmu až do deväťdesiatych rokov 20. storočia, keď tu bola otvorená kóšerná reštaurácia Chez David. Dnes tu pôsobí prevádzka Zámockého pivovaru.


Židovská jedáleň na Zámockej ulici

Židovská jedáleň na Zámockej ulici
Foto: Judy Goldhill, Bratislava, 1984
Viac