Židovská komunita

Hlavnou židovskou organizáciou na Slovensku je:

Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike
Panenská 4
811 03 Bratislava
www.uzzno.sk

Židovská náboženská obec v Bratislave je súčasťou ÚZŽNO a najväčšou židovskou komunitou v krajine. Má približne 500 členov a venuje sa náboženským, kultúrnym, vzdelávacím a sociálnym aktivitám.

Kontakt:
Židovská náboženská obec
Kozia 18
814 47 Bratislava
znoba (at) znoba.sk

Bohoslužby a rabíni

V Bratislave sa konajú ortodoxné a liberálne bohoslužby.

Kontakt na rabínov:

Rabín (ortodoxný) Baruch Myers
e-mail: baruchmyers(at)gmail.com

Rabín (liberálny) Miša Kapustin
e-mail: kapustin(at)uzzno.sk