V budove až do konca päťdesiatych rokov 20. storočia fungovala židovská modlitebňa. Podľa pamätníkov bola v suteréne a prezývali ju „sedmička“. V dome vyrástol zápasnícky šampión Dávid Unreich (1907 – 1957), známy pod menom Ben Shalom. Jeho rodičia Jonáš a Ráchel zahynuli v Auschwitzi. Pripomínajú ich stolpersteiny osadené na moste.

Modlitebňa Sedmička
Modlitebňa Sedmička
Modlitebňa Sedmička
Modlitebňa Sedmička