Bratislavská ješiva, ktorá je v židovskom svete známa ako Prešporská ješiva, bola jednou z najvýznamnejších inštitúcií tradičného židovského vzdelávania na svete. K sláve ju pozdvihol známy Chatam Sofer a jeho potomkovia ju viedli po tri ďalšie generácie (Ketav Sofer, Ševet Sofer, Daas Sofer). Ješivu zavreli v roku 1941. Srdcom ješivy bola tzv. Šiur štube (poslucháreň), kde prebiehalo denné štúdium a modlitby. Vrchný rabín tu navštevoval šabatové bohoslužby. Objekt zbúrali v šesťdesiatych rokoch 20. storočia a na jeho mieste dnes stojí obytný dom. Činnosť Prešporskej ješivy obnovili v päťdesiatych rokoch 20. storočia v Izraeli.


Bócheri (študenti bratislavskej ješivy)

Bócheri (študenti bratislavskej ješivy)
Fotografia, 1899/1900
Viac

Vystrihovačka s vyobrazením Šiur štube ješivy

Vystrihovačka s vyobrazením Šiur štube ješivy
Moše Dov Katz Miller, Bratislava, 1865/1866
Viac

Ješiva
Ješiva