Aron Grünhut (1895 – 1974) bol obchodník a aktivista ortodoxnej komunity, ktorý sa počas holokaustu zapojil do mnohých humanitárnych akcií. V lete 1939 prenajal na Dunaji dva parníky a prepravil asi 1350 slovenských židov do Palestíny. Vojnu prežil najskôr v Bratislave a potom v úkryte v Budapešti. Do svojho rodného mesta sa vrátil v máji 1945. V roku 1948 emigroval do Izraela, kde bol aktívny pri znovuzaložení Prešporskej ješivy a ďalších činnostiach spojených so zachovaním pamiatky na ortodoxný židovský život v Bratislave. Grünhut neskôr vydal svoje pamäti (Katastrophenzeit des slowakischen Judentums: Aufstieg und Niedergang der Juden von Pressburg, Tel Aviv 1972). Na jeho bývalom dome bola v roku 2015 inštalovaná pamätná tabuľa.

Grünhutova pamätná tabuľa
Portrét