Tento dom sa spája s bratislavským umelcom Adolfom Franklom. Na jeseň 1944 bol Frankl deportovaný do neslávne známeho nacistického tábora Auschwitz. Po vojne začal maľovať svoj cyklus Umenie proti zabudnutiu, prostredníctvom ktorého podal ľudstvu správu o svojej skúsenosti z holokaustu. Komunistický režim vyvlastnil dom rodiny Franklovcov v roku 1948 a krátko nato sa rodine podarilo utiecť na Západ. Nakoniec sa usadili vo Viedni, kde Adolf Frankl zomrel v roku 1983. Jeho syn Thomas s rodinou dnes prevádzkujú Artforum na viedenskom námestí Judenplatz, galériu vystavujúcu Franklovo dielo. V ňom sú často prítomné bratislavské motívy – jednu z jeho malieb môžete vidieť v Židovskom komunitnom múzeu. Pamätná tabuľa bola nainštalovaná na fasáde pôvodného domu Franklovcov.


Verschleppung 1944 [Odvlečenie 1944]

Verschleppung 1944 [Odvlečenie 1944]
Adolf Frankl, nedatované, olej na plátne
Viac

Dom Franklovcov
Dom Franklovcov